029 - Een vliegwiel op gang brengen

Episode 29 November 25, 2020 00:30:49
029 - Een vliegwiel op gang brengen
Over Transformaties Gesproken
029 - Een vliegwiel op gang brengen

Nov 25 2020 | 00:30:49

/

Show Notes

Transformatie in de retail - misschien is er geen dynamischer speelveld dan retail. Onder druk van allerlei ontwikkelingen transformeert de retailsector langzaam en snel. Supermarkten zoals Spar doen het in deze Corona crisis goed. In dit gesprek met John Van Der Ent, CEO van de Spar komt het zijdelings aan bod. John geeft in dit gesprek een persoonlijkere inkijk in waar hij vandaan komt en wat hem daarmee kenmerkt. Eenzelfde is eigenlijk van toepassing voor de transformatie waar hij aan werkt. Met respect van het ontstaan van de Spar en wat het kenmerkt, werken aan een nieuwe indentiteit. 

Samen hebben we een open gesprek waarin onderwerpen aan bod komen als het werken met een contourschets, het belang van goede teams en goede mensen en dat het belangrijk is om dat vanaf het begin te borgen. Ik vind het mooi om te horen hoe John op zijn plek is en hoe hij zijn eigen persoonlijke verhaal meeneemt in de ontwikkeling van de Spar als organisatie. 

Other Episodes

Episode 37

June 09, 2021 01:13:33
Episode Cover

Stoppen is een echte optie - Marije van den Berg

Een podcast over stoppen, het beëindigen van projecten, ideeën en initiatieven. Persoonlijk stoppen, met bijvoorbeeld roken of drinken is al een hele opgave. Stoppen...

Listen

Episode 18

May 19, 2020 00:35:54
Episode Cover

018 - Transformatie; It ain't easy - Sebastiaan Laurijsse

Transformatie hangt vaak samen met een enorme kans die zich voordoet. Of die nu technologie of organisatie gedreven is, het vraagt veel van de...

Listen

Episode 7

March 30, 2020 00:20:34
Episode Cover

007 – We zijn net mensen – Robert Lodiers

En na dit alles, als het voorbij is, wat gebeurt er dan. Ja tuurlijk gaat het dan over zingeving en over purpose. En het...

Listen